Valittu kunta tai kaupunki:

 

YKSITYISYYDEN SUOJA & TIETOSUOJASELOSTE


Allaoleva kuvaa sivuston käyttäjien tietojen käsittelyä ja suojausta. Yhtiöllämme on oikeus muuttaa näitä toimintoja ilman erillistä ilmoitusta milloin tahansa, ja ne ovat silloin voimassa välittömästi. 

Tiedon keruu

Sivujen kävijämääriä ja muita normaalien sivuilla käyntien yhteydessä jääviä tietoja (IP-osoite, selaintyyppi, käydyt sivut ja käyntiajankohta) seurataan yleisellä tasolla.

Kävijöistä ei kerätä eikä varastoida yksilöllisiä tietoja, ellei sivuston tai sen osien käyttäminen edellytä erillistä rekisteröitymistä. Kuten useimmilla internet-sivuilla näitä tilastotietoja kerätään nk. cookies -tiedostojen tai vastaavien teknisten apuvälineiden avulla. Voit selaimesi asetuksilla kieltää cookies -tiedostojen lähettämisen koneellesi mutta tällöin on mahdollista, ettet voi hyödyntää kaikkia sivujemme osia. Näitä tilastotietoja käytetään sivujen kehittämiseen ja parantamiseen. 

Tiedon käsittely

Me emme myy tai vuokraa sivuston käyttäjien tietoja kolmannelle osapuolelle. 

Tiedon varastointi

Teemme parhaamme jotta voimme ylläpitää sivuston käyttäjien tiedot turvassa, usealla eri tavalla. Kuitenkin, emme voi taata täydellistä turvallisuutta.

Yhtiömme palveluksessa olevalla henkilöllä on käyttövaltuudet järjestelmässä oleviin tietoihin, jos henkilön työtehtäviin kuuluu järjestelmässä olevien tietojen käsittely. Yhtiömme palveluksessa olevia henkilöitä koskee lakisääteinen salassapitovelvollisuus. Yhtiö voi käyttää palvelujen suorittamiseksi alihankkijoita. Alihankkijoita koskevat samat salassapitosäännökset ja vaitiolositoumukset kuin Yhtiön omaa henkilökuntaa.

Palvelun ja rekisterin tietojen käytettävyys on varmistettu ja valvottu tietojen, laitteiden ja laitetilojen osalta. Pääsy laitetiloihin ja laitteisiin on rajoitettu henkilöihin, joiden työtehtäviin kuuluu laitetiloihin tai laitteisiin liittyvät tehtävät.

_____________________________________________

TIETOSUOJASELOSTE

________________________________________

Viite: EU asetus: "General Data Protection Regulation" (GDPR)

Voimassa: alk. 25.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Kuntaverkko Oy

PL 144, 00701 Helsinki

Y-tunnus: 2390499-3

Sähköposti: tuki@118finder.com

2. Rekisterin nimi

218.fi hakupalvelu

3. Yritysten tietojen käsittely yritysrekisterissä

Yritysrekisterin tietojen  käyttötarkoitus on Suomen Kuntaverkko Oy:n tuottamien yrityshakupalvelujen tuottaminen. Yritysasiakkaiden rekisteritietoja käytetään myös suunnitteluun, analysointiin, tilastointiin, palvelujen kehittämiseen, seurantaan ja väärinkäytösten valvontaan.

Yritysrekisteriin liittyviä julkisia tietoja ovat mm. yrityksen yhteystiedot, y-tunnus, toimiala ja yritykseen liittyvät yleiset lisätiedot.

Yritysasiakkailta on nähtävillä julkisesti yrityksen yhteyshenkilöön liittyviä henkilökohtaisia tietoja, kuten yhteyshenkilön nimi, sähköposti ja puhelin. Tässä tapauksessa tietojen käsittelyn oikeusperusteena on meidän välinen sopimus ("Ehdot ja säännöt") ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Yrityksen yhteyshenkilön tietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle. Yritysasiakkailla on mahdollisuus piilottaa julkinen näkyvyys näistä yhteyshenkilön tiedoista.

Tämän lisäksi ylläpidämmE yritysasiakkaista tilaukseen, laskutukseen, maksuihin ja myyntiin liittyviä tietoja.

4. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan sopimussuhteessa 218.fi palveluun liittyneiltä rekisteröidyiltä yritysasiakkailta, kaupparekisteristä, patentti- ja rekisterihallituksen ja verohallinnon yhteisestä yritystietojärjestelmästä ja muista kolmansien osapuolten ylläpitämistä rekistereistä.

5. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

6. Rekisterin suojauksen periaatteet

Yritysrekisterin sisältö on tallennettu sähköisesti varmennetuille palvelimille, jotka sijaitsevat korkean turvatason palvelintilassa Saksassa. Pääsy rekisteriin on vain Suomen Kuntaverkko Oy:n auktorisoimilla henkilöillä.

7. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Rekisteriin liittyvillä yrityksillä on oikeus tarkastaa yrityksen tiedot. Tämä tarkoittaa myös yrityksen yhteyshenkilön ilmoittamia henkilökohtaisia tietoja.

Tarkastuspyynnön voi tehdä vain yrityksen yhteyshenkilö, ja se tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä.

Yritysasiakas voi myös itse tarkistaa yrityksen tietoja erityisen tunnuksen ja salasanan avulla, mitkä toimitetaan asiakkaalle tilausvahvistuksen yhteydessä.

Tarkastuspyynnöt voidaan lähettää allaolevaan osoitteeseen:

Suomen Kuntaverkko Oy

PL 144, 00701 Helsinki

8. Tietojen korjaus

Rekisteriin kuuluvien yritysten yhteyshenkilöillä on oikeus vaatia rekisterissä olevien tietojen korjausta. Pyyntö on tehtävä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun sähköpostitse.

Yritysasiakas voi myös itse päivittää ja korjata yrityksen tietoja, mukaanlukien yrityksen yhteyshenkilön tietoja, erityisen tunnuksen ja  salasanan avulla, mitkä toimitetaan asiakkaalle tilausvahvistuksen yhteydessä.

Kirjalliset korjauspyynnöt voidaan lähettää osoitteeseen:

Suomen Kuntaverkko Oy

PL 144, 00701 Helsinki

sähköposti: tuki@118finder.com

9. Muut asiakkaan oikeudet

- Asiakkaalla on oikeus kieltää yritykseen liittyvien tietojen käsittelyn ja ylläpidon suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta markkina- ja mielipidetutkimuksia varten.

- Asiakkaalla on "oikeus tulla unohdetuksi" vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa tietojen (esim. sopimukseen perustuvien tilaustietojen) käsittelyä ja ylläpitoa.

- Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.


Hae yrityksiä

Hakusana:
 
Hakukohde:
 
Toimiala:
 
Kaupunki tai kunta: